[KIẾN THỨC PLUS]- Mình thấy ở trên một số trang mạng chia sẻ về tài liệu học ngôn ngữ lập trình Web như html, css…cơ bản cho các bạn muốn tìm hiểu về nó. Nên mình tổng hợp lại và đưa lên đây. Ai cần thì tải về mà đọc và tìm hiểu nhé

I, Tài liệu – Tự học lập trình web với HTML, CSS tiếng Việt 
Bộ tài liệu gồm các phần
A. 
HTML đầy đủ
B.
1.CSS-Bài 1- Tổng quan
2.CSS-Bài 2- Bộ chọn
3.CSS-Bài 3- Background
4.CSS-Bài 4- Font
5.CSS-Bài 5- Text
6.CSS-Bài 6- Pseodu( Phần tử giả)
7.CSS-Bài 7- Box model
8.CSS-Bài 8- Float, Clear
9.CSS-Bài 9- Block, Inline
10.CSS-Bài 10- Position


II, Tài liệu học CSS căn bản (rất chi tiết)
       Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực thẩm mỹ – làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web chúng ta có CSS. Đây chỉ là một định nghĩa giàu hình ảnh của Pearl thôi (nhưng cũng thực tế nhỉ (smile). Còn CSS (Cascading Style Sheets mà Pearl tạm dịch là tờ mẫu theo Style Sheets) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,…
Nội dung Trang
Lời mở đầu
Bài 1: Giới thiệu
1.1. CSS là gì?
1.2. Tại sao CSS?
1.3. Học CSS cần những gì?
Bài 2: Một số quy ước về cách viết CSS
2.1. Cú pháp CSS
2.2. Đơn vị CSS
2.3. Vị trí đặt CSS
2.4. Sự ưu tiên
Bài 3: Màu chữ và màu nền
3.1. Thuộc tính background-color
3.2. Thuộc tính background-image
3.3. Thuộc tính background-repeat
3.4. Thuộc tính background-attachment
3.5. Thuộc tính background-position
Bài 4: Font chữ
4.1. Thuộc tính font-family
4.2. Thuộc tính font-style
Trang 4
Simple CSS Standard Edition WallPearl
4.3. Thuộc tính font-variant
4.4. Thuộc tính font-weight
4.5. Thuộc tính font-size
Bài 5: Text
5.1. Thuộc tính color
5.2. Thuộc tính text-indent
5.3. Thuộc tính text-align
5.4. Thuộc tính letter-spacing
5.5. Thuộc tính text-decoration
5.6. Thuộc tính text-transform
Bài 6: Pseudo-classes for Links
Bài 7: Class & id
7.1. Nhóm phần tử với class
7.2. Nhận dạng phần tử với id
Bài 8: Span & div
8.1. Nhóm phần tử với <span>
8.2. Nhóm phần tử với <div>
Bài 9: Box Model
Bài 10: Margin & padding
10.1. Thuộc tính margin
10.2. Thuộc tính padding
Simple CSS Standard Edition WallPearl
Bài 11: Border
11.1. Thuộc tính border-width
11.2. Thuộc tính border-color
11.3. Thuộc tính border-style
Bài 12: Height & width
12.1. Thuộc tính width
12.2. Thuộc tính max-width
12.3. Thuộc tính min-width
12.4. Thuộc tính height
12.5. Thuộc tính max-height
12.6. Thuộc tính min-height
Bài 13: Float & clear
13.1. Thuộc tính float
13.2. Thuộc tính clear
Bài 14: Position
14.1. Absolute position
14.2. Relative position
Bài 15: Layers
Bài 16: Web standard