Phím tắt CorelDRAW 2021 sẽ giúp bạn thao tác nhanh, dễ dàng và hiệu quả hơn với công việc thiết kế. Vậy nên nắm được các phím tắt là rất quan trọng đối với một designer nên cần biết. Hôm nay, KTP sẽ tổng hợp lại các phím tắt cũ và mới trong phần mềm thiết kế CorelDRAW 2021 để giúp các bạn năng cao kỹ năng nghề của mình.

I. Nhóm phím tắt CorelDRAW 2021 F (F1 đến F12) 

– Phím tắt F1: Mở trình giúp đỡ.

– Phím tắt F2: Phóng to rồi trả lại công cụ trước.

– Phím tắt F3: Công cụ thu nhỏ dần bản vẽ.

– Phím tắt F4: Hiển thị toàn bộ Object đang vẽ.

– Phím tắt F5: Công cụ vẽ đường thẳng.

– Phím tắt F6: Công cụ vẽ hình chữ nhật.

– Phím tắt F7: Công cụ vẽ hình tròn.

– Phím tắt F8: Công cụ chỉnh sửa Text.

– Phím tắt F9: Bật xem trước Full màn hình.

– Phím tắt F10: Công cụ chỉnh sửa nút Shape Tool.

– Phím tắt F11: Bật hộp thoại Fountain Fill (đối tượng màu).

– Phím tắt F12: Bật hộp thoại thuộc tính đường viền.

Phím tắt CorelDRAW 2021 mới sẽ giúp bạn thao tác nhanh

II. Tổ hợp phím tắt CorelDRAW 2021 Ctrl + Shift +…

– Ctrl + Shift + A: Tổ hợp này để bật bảng Align and Distribute thuộc tính căn chỉnh.

– Ctrl + Shift + D (Drop cap, Text Edit): Bật Step and Repeat cho phép người dùng dễ dàng tạo các bản sao và kiểm soát vị trí của chúng.

– Ctrl + Shift + Q (Convert Outline to Object): Cho phép biến đổi đường khung thành đối tượng riêng.

– Ctrl + Shift + T (Edit Text): Hộp thoại chỉnh sửa văn bản có sẵn khi đã tạo bằng phím F8.

– Ctrl + Shift + W (Font style): Chọn kiểu chữ đậm(Bold), thường(Normal), đậm xiên(Bold-Italic), xiên(Normal-Italic) cho test đã tạo sẵn.

– Ctrl + Shift + Z (Redo): Đảo ngược thao tác cuối.

Note: Trong CorelDRAW 2021 mặc định khi chọn màu cho đối tượng sẽ thêm thao tác chọn 2 dòng chữ là Set Outline Color(màu đường line) và Set Fill Color(màu nền đối tượng)

Nếu các bạn muốn nó về lại với thao tác một click chuột phải cho màu nền và chuột trái cho outline như phiên bản cũ thì:

  • Chọn theo mũi tên trên hình và kéo xuống chọn Customize
  • Trong bảng hiện lên chọn Color palette
  • Nhìn qua phải ở mục Secondary mouse button chọn nút Set outline color là được.

III. Tổ hợp phím tắt CorelDRAW 2021 Ctrl +…

– Ctrl + A: Thao tác chọn tất cả các đối tượng.

– Ctrl + C: Cho phép sao chép đối tượng.

– Ctrl + D: Thao tác nhân đôi đối tượng.

– Ctrl + E: Thực hiện căn chỉnh văn bản vào giữa.

– Ctrl + G: Group các đối tượng được chọn thành 1 nhóm.

– Ctrl + I: Nhập (Import) file đối tượng hoặc văn bản vào bản vẽ.

– Ctrl + J (Option): Cho phép mở cửa sổ Option Corel Draw design.

– Ctrl +J: Gióng đều 2 bên văn bản.

– Ctrl + K (Break Apart): Thực hiện tách rời đối tượng được chọn.

– Ctrl + L (Combine): Thao tác kết hợp các nút đối tượng được chọn.

– Ctrl + L: Gióng hàng sang trái.

– Ctrl + N: Cho phép tạo bản vẽ mới.

– Ctrl + M: Thao tác chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản.

– Ctrl + O(Open file): Thực hiện mở bản vẽ đã có.

– Ctrl + P: In bản vẽ.

– Ctrl + Q: Giúp chuyển đối tượng dạng text về đường line.

– Ctrl + R (Repeat): Thao tác lặp lại thao tác sau cùng.

– Ctrl + R: Gióng hàng văn bản sang phải.

– Ctrl + S: Thực hiện lưu bản vẽ.

– Ctrl + T (Format Text): Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản.

– Ctrl + U (UnGroup): Thực hiện rã các đối tượng được chọn.

– Ctrl + U: Bạn có thể sử dụng phím tắt trong Corel này để gạch chân văn bản.

– Ctrl + V: Thao tác dán nội dung sao chép vào bản vẽ.

– Ctrl + Y: Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới.

– Ctrl + W: Cho phép làm mới cửa sổ bản vẽ.

– Ctrl + X: Thực hiện cắt chọn lọc trong Shape Tool.

– Ctrl + Z: Phục hồi thao tác trước đó, hủy bỏ thao tác vừa thực hiện.

IV. Tổ hợp phím tắt CorelDRAW 2021 Alt + …

– Alt + Backspace (Undo Move): Tương tự thao tác Ctrl + Z.

– Alt + Enter: Giúp hiển thị đặc tính đối tượng được chọn.

– Alt + F3 (Lens): Mở cửa sổ thấu kính.

– Alt + F4 (Exit): Ra khỏi Corel Draw.

– Alt + F7 (Position): Mở cửa sổ Position trong Transformation.

– Alt + F8 (Rotate): Mở cửa sổ xoay Rotation trong Tranformation.

– Alt + F9 (Scale): Mở cửa sổ Scale – Mirror trong Tranformation.

– Alt + F10 (Size): Mở cửa sổ kích thước Size trong Tranformation.

– Alt + F12: Canh văn bản theo đường gốc.

V. Phím tắt CorelDRAW 2021 với tổ hợp phím Shift

– Tổ hợp phím Shift + F1: Giúp đỡ.

– Tổ hợp phím Shift + F2: Phóng to đối tượng được chọn.

– Tổ hợp phím Shift + F4: Hiển thị toàn bộ trang in được.

Tổ hợp phím Shift + F9: Chuyển đổi 2 chế độ xem ảnh sử dụng sau cùng.

– Tổ hợp phím Shift + F11: Chọn màu cho đối tượng – Uniform Fill..

– Tổ hợp phím Shift + F12: Phác thảo màu với đối tượng – Outline Color.

– Tổ hợp phím Shift + PgDn: Đặt đối tượng xuống lớp cuối cùng.

– Tổ hợp phím Shift + PgUp: Đặt đối tượng lên lớp trên hết.

– Tổ hợp phím Shift + Insert (Paste): Dán nội dung sao chép chọn lọc vào văn bản.

– Tổ hợp phím Shift + Delete: Xóa chọn lọc đối tượng.

VI. Phím tắt CorelDRAW 2021 căn chỉnh đối tượng

Khi bạn đã chọn được từ 2 đối tượng trở lên, hãy sử dụng tổ hợp phím sau đây:

– Phím A (Spiral): Vẽ đường xoắn ốc Spiral trong Polygon.

– Phím B (Align Bottom): Sắp hàng các đối tượng được chọn xuống đáy.

– Phím C (Align Centers Vertically): Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn.

– Phím D (Graph Paper): Vẽ hình caro trong tập hợp Polygon.

– Phím E (Align Centers Horizontally): Xếp hàng ngang các đối tượng.

– Phím G (Fill): Làm đầy màu nhanh sau đó chọn màu và đối tượng.

– Phím H (Hand): Công cụ Pan để kéo trang.

– Phím I (Artistic Media): Vẽ nghệ thuật đường cong Preset trong Freehand.

– Phím L (Align Left): Với phím tắt trong Corel này, bạn có thể sắp hàng trái các đối tượng được chọn.

– Phím N (Navigator): Mang lên trên cửa sổ cho phép định hướng bất kỳ.

– Phím P (Center to Page): Xếp các đối tượng vào trung tâm.

– Phím R (Align Right): Xếp các đối tượng được chọn thành hàng bên phải.

– Phím T (Align Top): Xếp các đối tượng thành hàng trên đỉnh.

– Phím X (Eraser): Xóa bỏ như Ctrl+X.

– Phím Y (Polygon): Vẽ hình đa giác trong tập hợp Polygon.

– Phím Z (Zoom One-shot): Tương đương F2.

Lưu ý: Đối tượng được chọn trước sẽ được căn chỉnh theo đối tượng chọn sau.

Một số phím tắt CorelDRAW 2021 khác

– Phím Delete: Xóa đối tượng được chọn.

– Phím PgDn (Next page): Tiến lên trang và thêm trang.

– Phím PgUp (Previous page): Tui về trang trước và thêm trang mới.

– Phím Linear (Alt + F2): Kích thước trong Dimensions chưa tìm hiểu.

– Phím Mesh Fill: Làm đầy đối tượng chưa tìm hiểu.

Đây là một số phím tắt CorelDRAW 2021 cơ bản đều giống các phiên bản trước đó. Để đạt được khả năng nhanh nhẹn thượng thừa trong thiết kế, bản thân các bạn phải thường xuyên sử dụng và ghi nhớ mới được. Nếu không tiện đọc Online thì cứ In trang này ra giấy rồi ứng dụng từ từ sẽ quen tay nhanh thôi.

Cách tìm Font chữ bằng ảnh để thiết kế nhanh

Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây