WP Rocket mới nhất được cập nhật thường xuyên cho những ai cần và tải về sử dụng, cách dùng cũng tương tự giữa các phiên bản trước đó.

WP Rocketplugin wordpress giúp giảm trọng lượng của các tệp HTML, JavaScript và CSS của bạn thông qua việc rút gọn. Các tệp nhẹ hơn có nghĩa là thời gian tải nhanh hơn! Tải xuống miễn phí WP Rocket Plugin được phát triển theo các phương pháp hay nhất của WordPress. Nó sạch sẽ, được nhận xét và có vô số móc nối để các nhà phát triển có thể dễ dàng thực hiện các tùy chỉnh nâng cao.

WP Rocket phiên bản mới nhất miễn phí
WP Rocket miễn phí download mọi phiên bản

WP Rocket chính là một cache plugin được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Vì nó hiệu quả, dễ dàng cài đặt, chỉ với vài nút bấm, Website của bạn sẽ được tăng tốc.

WP Rocket mới nhất với các tính năng như:

 • Quick Setup
 • Page Caching
 • Cache Preloading
 • Sitemap Preloading
 • GZIP Compression
 • Browser Caching
 • Database Optimization
 • Google Fonts Optimization
 • Remove Query Strings from Static Resources
 • Lazyload
 • Minification / Concatenation
 • Defer JS Loading
 • CloudFlare Compatibility
 • CDN
 • DNS Prefetching
 • Mobile Detection
 • Multisite Compatibility
 • eCommerce Friendly
 • Multilingual Compatibility
 • Connected Users
 • Import/Export
 • Developer Friendly

Download WP Rocket mới nhất:

(các phiên bản tiếp theo sẽ được cập nhật thường xuyên tại đây)

download WP Rocket miễn phí