“Dễ trăm lần không dân cũng chịu” là của ai

Khi nói đến công tác dân vận, nhiều người trích dẫn câu ca dao: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó...

Nhà Lê buộc họ Trần phải đổi sang họ Trình?

Nếu 1226, Trần Thái Tông ban lệnh kiêng húy chữ Lý để nhân tâm quên họ Lý thì 2 thế kỷ sau,...

Tiếng Quảng Trị và nguồn gốc phương ngữ này

Tiếng Quảng Trị là kết quả của sự giao thoa nhiều luồng văn hóa khác nhau. Vào thời cổ đại, Quảng Trị...

Quảng là gì? Vì sao dùng đầu các tỉnh nước ta

Quảng là gì? Vì sao được dùng đặt tên ở hầu hết các tỉnh nước ta? Hôm nay KTP cùng bạn đọc...

Hai Bà Trưng họ gì đố ai biết được?

Hai Bà Trưng họ gì đố ai biết được? Hỏi nhiều người họ của Hai Bà Trưng, người thì nói họ Hai, ngươi thì...

Tin Mới Nhất