Liên Hệ Ủng Hộ

ỦNG HỘ(MONEY DONATION)

Trang chia sẽ kiến thức và phần mềm hoàn toàn miễn phí của mình cho tất cả mọi bằng những gì mình biết. Để trang tiếp tục phát triển mình cần thêm kinh phí, rất mong nhận được sự ủng hộ ít nhiều của các bạn.

TÊN: ĐOÀN THỊ LOAN – DOAN THI LOAN

SỐ TÀI KHOẢN BIDV BANK: 65610000245078

VÍ MOMO: 0949401345

Ủng Hộ Tôi: https://unghotoi.com/kienthucplusvn

Khoản tiền ủng hộ dư tôi sẽ trích cho các hoạt động từ thiện. Để số tiền của mọi người ủng hộ được sử dụng tăng thêm ý nghĩa. Xin cảm ơn !!!