File vector zalo, facebook, tiktok, instagram. Icon zalo, icon facebook vector, icon tiktok vector, icon instagram vector. Tổng hợp các vector mạng xã hội nút homephone cho những bạn cần mà lười download từng file trên mạng hay vẽ lại, toàn bộ là vector corel và file vector AI.

Các bạn tải về dùng cho các thiết kế banner cũng như để cắt mica, cắt alu rất tiện. Chỉ copy qua chứ không cần thực hiện gì thêm.

File zalo, File vector facebook, File vector tiktok hình tròn

File vector zalo, File vector facebook, File vector tiktok, File vector instagram hình tròn
File zalo, File vector facebook, File vector tiktok hình tròn

File có các mẫu vector, icon hình tròn cho ai muốn mẫu hình tròn

File zalo, File facebook, tiktok hình vuông

File vector zalo, File vector facebook, File vector tiktok, File vector instagram hình vuông
File zalo, facebook, tiktok, instagram hình vuông

File có các mẫu vector, icon hình vuông bo cạnh cho ai muốn mẫu hình vuông, không thích hình tròn

File vector instagram nhiều mẫu và các mẫu nút hotline sưu tầm

File vector instagram nhiều mẫu và các mẫu nút hotline
File vector instagram nhiều mẫu và các mẫu nút hotline

Download file vector facebook, zalo, tiktok, instagram.

Pass giải nén: 12332152

Các bạn download về một lần và dùng lâu dài khỏi phải đi lục tìm lại nhiều lần nhé !

Bạn nào chưa có file cài corel mới nhất thì download tại đây

Bạn nào chưa có file cài AI mới nhất thì download tại đây

Chúc các bạn thành công!

GÓP Ý (được kiểm duyệt)