Trời khô hạn, vũng nước dần cạn khô, ếch mẹ tự mình đào một kênh nhỏ dẫn nước vào để cứu đàn con của mình.

Trước cảnh nắng nóng, vũng sình lầy cạn khô, ếch mẹ và bầy con đang đứng trước nguy cơ có thể chết vì khô hạn. Không thể nhìn đàn con chết dần chết mòn, ếch mẹ đã dùng thân mình đào một đường kênh dẫn nước vào vũng sình, nơi bầy con đang lóp ngóp chen nhau thở.

XEM VIDEO

Xem thêm video khác: Tại Đây

GÓP Ý (được kiểm duyệt)